«   2019/11   »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Archives
Today
389
Total
606,133
관리 메뉴

꼼지락..... 꼼지락......

좋아하는 노래를..... 본문

Tip 꼼지락..../노래 구글링...

좋아하는 노래를.....

꼼지락.... OldMac 2016.09.10 14:44온라인으로 유튜브 동영상 및 MP3 받기 -----------------


https://ashtgalat.com/d/


---------------------------------------------------------------------------------------------


최근에 리뉴얼이 된 사이트입니다.


리뉴얼이 되면서 조금 불편해졌지만, 다운은 자유롭습니다.


가요 다운방법은 스샷을 참조.....


검색을 하실 때 노래 제목이나 가수의 이름을 영어로 하셔야 제대로 찾을 수 있습니다.

요즘은 유튜브에 공유되는 노래 동영상이 영어로 같이 등록되니

검색은 우선 유튜브를 활용하시면 좋을 것 같습니다.ㅋㅋhttp://chiasenhac.vn/


https://www.abdwap2.com/mp3/


http://www.instamp3.net/
'Tip 꼼지락.... > 노래 구글링...' 카테고리의 다른 글

CloudMusic v2.5.2.197409 Portable  (1) 2019.03.09
좋아하는 노래를.....  (15) 2016.09.10
Tag
공유하기 링크
15 Comments
댓글쓰기 폼